Általános szolgáltatási feltételek

Üzemeltető cég: ingatlan.com Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető)

Székhely: 1024 Budapest, Fény utca 16.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045793

Adószám: 14085622-2-41

Az Üzemeltető lehetővé teszi a www.money.hu portál (a továbbiakban: Portál) látogatói számára az általa kifejlesztett, banki termékek összehasonlítására alkalmas programnak (a továbbiakban: Program) az ügyfelek részére történő díjmentes használatát.

A Programban tárolt adatok az egyes pénzügyi intézmények hivatalos üzletszabályzataiból, kondíciós listáiból, hirdetményeiből, illetve egyéb publikus adataiból származnak.

Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a Programban tárolt adatok rendszeresen frissítésre kerüljenek. Tekintettel arra, hogy nem az összes pénzügyi intézmény tesz közzé teljes körű, illetőleg naprakész adatokat, ezért nem tudunk kötelezettséget vállalni arra, hogy az összes Magyarországon működő pénzügyi intézmény valamennyi elérhető konstrukcióját naprakész adatokkal nyilvántartsuk. Így az esetleges pontatlanságokból származó hibás tájékoztatás miatt felelősséget vállalni nem tudunk. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portál által adott eredmények és adatok nem minősülnek ajánlatnak vagy ajánlati felhívásnak. Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy az Üzemeltető pénzügyi szolgáltatás közvetítését nem végzi.

A Program által készített összehasonlító táblázatban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, szerződéskötési kötelezettséget egyik fél részére sem jelentenek (így különösen: az adott pénzügyi intézmény sem köteles kölcsön- vagy hitelnyújtásra, illetve szerződéskötésre). A pénzügyi intézmény az igénylés elutasítása esetén semmilyen felelősséget nem vállal az igénylés elutasításából adódó károk vonatkozásában. Ezen adatok (lista) nem helyettesítik az egyes pénzügyi intézmények képviselői által, az igényléshez kapcsolódó további szükséges adatok és információ birtokában adott személyes és írásbeli tájékoztatót.

A Portálon elhelyezett Program használata teljes körűen díjmentes. A Programot kizárólag magánszemélyek és cégek használhatják, saját vagy közvetlen hozzátartozójuk érdekében. A Program üzleti célból történő felhasználása tilos. (így különösen: Hpt. szerinti közvetítői tevékenység, adatgyűjtés-, közzététel-, egyebek).

A Portálon feltüntetett adatok, információk közlésekor, a Program programozásakor, az abban tárolt adatok feltöltésekor az Üzemeltető a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, azonban esetleges technikai, rögzítési, illetve nyomdai hibák előfordulhatnak. Az esetleges technikai, adatrögzítési, valamint nyomdai hibákért az Üzemeltető felelősséget nem tud vállalni. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a partnerei által okozott esetleges károkkal kapcsolatosan is.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a Portál használatából, vagy használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származhatnak.

A minél egyszerűbb elérhetőség érdekében a Portál tartalmazhat olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen Általános szolgáltatási feltételek hatálya már nem terjed ki. Kizárólag a látogató/ügyfél felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerje.

Az Üzemeltető – az ügyfél felhatalmazása alapján és az erre irányuló visszavonási kérelméig - az ügyfél által a Portálon keresztül megadott e-mail címére jogosult eljuttatni hírleveleit.

A Portál tartalma, képi megjelenítése az Üzemeltető tulajdona. Tilos az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Portál (és a Program) tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldal bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése vagy bármely egyéb módon történő felhasználása. A Portál (és a Program) tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Programmal kapcsolatos valamennyi jog fenntartva.

Jelen Általános szolgáltatási feltételek (illetve az Üzletszabályzat, melynek az Általános szolgáltatási feltételek a részét képezi) elfogadásával felhasználó kijelenti, hogy a Programot és a Portált saját felelősségére használja, és magára nézve az általános szolgáltatási feltételeket kötelezőnek ismeri el.

Általános szolgáltatási feltételek letöltése PDF formátumban