Kedvezményes hitelt igényelnél CSOK támogatásodhoz?

Ne veszítsd el a lehetőségeket információhiány vagy formai hibák miatt! Kérj visszahívást!

+36

CSOK 2023

állami támogatások és hitelek

 • maximum 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás
 • maximum 15 millió forint lakáshitel maximum 3%-os kamattal
 • maximum 5 millió forint adóvisszatérítés építkezés esetén
 • CSOK-kal vett új építésű ingatlanra visszajár az ÁFA

Mire figyelj?

 • A CSOK támogatások feltételei adottak, de a kamattámogatásos hitel kockázati feltételei bankonként eltérőek.
 • A bankok hitelképességi vizsgálata eltérő lehet. Segítünk neked megtalálni a számodra megfelelő bankot.
 • Díjmentesen végigvezetünk a hitelfelvétel folyamatán, levesszük a válladról az utánajárás és adminisztráció terheit.

Az igénylési folyamat lépései

1 Add meg az adataidat
2 Átbeszéljük a lehetőségeidet
3 Segítünk az igénylésben
4 A szerződést megkötöd a választott bankkal
5 Folyósítás

CSOK támogatás és hitel, CSOK ingatlan

Mi a CSOK? Támogatás vagy hitel?

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény egy vissza nem térítendő állami támogatás, amely 2015. július 1-jétől igényelhető. Célja, hogy a gyermekes vagy a gyermeket vállaló családok könnyebben juthassanak lakáshoz. Korábban is létezett vissza nem térítendő állami támogatás, szociálpolitikai kedvezmény (szocpol) néven, ugyanakkor a CSOK ennek hasonló, feltételeiben és összegeiben is megújult formája.

Aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, az meglévő vagy vállalt  gyermeke(i) után 

 • egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kaphat,
 • kamattámogatott hitelt vehet fel (amennyiben megfelel a hitelt nyújtó bank hitelbírálati feltételeinek).

Kik igényelhetik a CSOK-ot?

A CSOK-ot olyan családok igényelhetik, akiknek legalább egy gyermekük van vagy gyermeket terveznek vállalni. A támogatás összege a meglévő vagy vállalt gyermekek számától függően 600 ezer forinttól 10 millió forintig terjed. 

A CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt legalább két meglévő vagy vállalt gyermek esetén lehet igényelni gyermekszámtól függően akár 10 vagy 15 millió forint összegben.

Meglévő gyermek(ek) után igényelt CSOK esetében nem szükséges, hogy az igénylők házasok legyenek, azonban vállalt gyermek(ek)re csak házastársak igényelhetik. 

A CSOK igényléséhez számos feltételnek kell megfelelni, mind az igénylők és gyermekek, mind a támogatott ingatlan tekintetében. Fontos, hogy ezekkel a feltételekkel minden igénylő tisztában legyen és ne érje meglepetés az igényléskor. A feltételeket a CSOK feltételei 2023-ban résznél találod összefoglalva.

Mit vállalsz, amikor felveszed a CSOK-ot?

 • A támogatási célingatlanra a magyar állam javára 10 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az önerő maximum 10 százalékát fizeti készpénzben, a többit utalással. 
 • Az igénylő haszonélvezőt nem jegyeztethet be a támogatott ingatlanra.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy életvitelszerűen fog a támogatott ingatlanban tartózkodni, amit lakcímkártyával köteles igazolni.
 • A támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását vagy utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül köteles bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).
 • Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – ennek jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt. 
 • A támogatási célingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, a gyermekeik nem.
 • Házastársak, élettársak esetén mind a két félnek tulajdont kell szereznie.
 • Ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont, a támogatás visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.
 • A CSOK kérelmek esetén nem kell vizsgálni, hogy az igénylőnek van-e egyéb lakóingatlan tulajdona a támogatás igénylésekor.

Mire vehető fel a CSOK?

A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy vissza nem térítendő állami támogatást (családi otthonteremtési kedvezményt) vehet igénybe:

 • CSOK használt lakás/ház vásárlásához: A családi otthonteremtési kedvezmény a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésében szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni. Kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.
 • CSOK használt lakás/ház bővítéséhez: A meglévő használt lakás bővítéséhez igényelhető, akkor is, ha a bővítési munkálatok a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtása előtt megkezdődtek. De a kedvezmény csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető. 

Bővítésnek minősül a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása akkor, ha: 

-a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatának növelésével nem járó tetőtér beépítést is; 

-emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterülete bővítés után kell, hogy elérje a minimum értéket.

 • CSOK új lakás/ház vásárlásához:

-a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy 

-a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező, olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

 • CSOK új lakás/ház építéséhez: 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az építésügyi hatóság által kiállított – egyszerű bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét – igazoló dokumentummal rendelkező lakás építésének bekerülési költségéhez igényelhető.
 • +1)  Falusi CSOK-hoz, azaz:

-használt lakás vásárlására és egyidejű bővítésére illetve korszerűsítésére,

-meglévő lakás bővítésére illetve korszerűsítésére.

Speciális CSOK támogatások, hitelek

Mit jelent a megelőlegezett CSOK?

A megelőlegezett CSOK-ot azok a fiatal házaspárok igényelhetik, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában,  legfeljebb kettő,  10.000.000 Ft igénylése esetén legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén. 

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év.

A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a támogatási szerződés megkötésének napjától kezdődik.

Abban az esetben, ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésre vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.

Falusi CSOK esetén:

Lehetőség van vállalt gyermek(ek)re kérni a Falusi CSOK-ot is. 

Ebben az esetben a

 • gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3,
 • egy gyermekes fiatal házaspár 2,
 • kétgyermekes fiatal házaspár további 1 gyermek születését vállalhatja.

A vállalási határidők: egy gyermek esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év, 10 millió forint összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év. 

A gyermekvállalás határidejét

 • korszerűsítés esetében a befejezés bank általi megállapításától számítják, 
 • bővítésnél a hatósági bizonyítvány benyújtásának napjától számítják.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Mi a Falusi CSOK?

A CSOK-ról az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy időről időre bővül a program. A vissza nem térítendő támogatás mellett mérföldkő volt, amikor a kamattámogatott hitel lehetőségét is bevezették. Hasonlóan nagy érdeklődést váltott ki a Falusi CSOK bevezetése, illetve 2021-ben a Zöld CSOK meghirdetése is.

A Kormány a Magyar Falu Program keretében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez és felújításához családi otthonteremtési kedvezményt ad:

 • használt lakás vásárlására és egyidejű bővítésére, illetve korszerűsítésére,
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére.

A támogatás jelenleg az  úgynevezett preferált kistelepüléseken érhető el, amelyeket a vonatkozó kormányrendelet felsorol. A Falusi CSOK a lakóház besorolású külterületi ingatlanokra, illetve tanya, birtokközpont területén lévő megfelelő lakóingatlanokra is igényelhető.

A Falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. és 2024. december 31. között van lehetőség. 

Összege egy gyermekre 600 ezer forint, két gyermekre 2,6 millió forint, három vagy több gyermekre 10 millió forint.

A támogatási összeg maximum fele költhető vásárlásra, a többi része a felújításra. Ha valaki a meglévő ingatlanát újítaná fel, a támogatási összeg felét kapja meg.

Falusi CSOK mellé is felvehető államilag támogatott lakáshitel (CSOK hitel) két vagy több gyermek esetén.

Mi a Zöld CSOK?

A Zöld Otthon Program keretében felvehető Zöld hitel mellé felvehető Zöld CSOK hitel 0% kamatozású, azaz kamatmentes. A Zöld CSOK hitel összege megegyezik a CSOK keretében felvehető kamattámogatott hitellel: a 2 gyermekes családok maximum 10 millió, a 3 vagy többgyermekesek maximum 15 millió Ft értékben. A Zöld hitellel vásárolt vagy épített ingatlanokra természetesen a vissza nem térítendő CSOK támogatás is jár.

A Zöld lakáshitelhez a Falusi CSOK nem vehető igénybe, a két program eltérő célja miatt.

Azonban felhívjuk figyelmed, hogy a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott támogatási keret kimerült, a pénzintézetek felfüggesztették a kölcsön értékesítését. A jelenleg elérhető piaci ajánlatokat megtalálhatod lakáshitel kalkulátorunkkal.

CSOK feltételei 2023-ban

A CSOK személyi feltételei

Ebben a táblázatban összefoglaltuk a CSOK legfontosabb személyi feltételeit, és külön azokat a speciális eseteket, amelyek a Falusi CSOK-ra másképp érvényesek.

CSOK Falusi CSOK
Állampolgárság Magyar állampolgárnak minősülsz Magyar állampolgárnak minősülsz
Családi állapot
 • egyedülálló
 • házas
 • elvált
 • özvegy
 • élettársi kapcsolatban élő
 • ha vállalt gyermekre igényeltek CSOK-ot, házasságban kell élnetek
 • egyedülálló
 • házas
 • elvált
 • özvegy
 • élettársi kapcsolatban élő
 • ha vállalt gyermekre igényeltek CSOK-ot, házasságban kell élnetek
Életkor
 • minimum életkori korhatár 18 év
 • maximum életkor az igénylők esetén nincs, kivéve, ha vállalt gyermekre igénylik a CSOK-ot, ekkor legalább a  házaspár egyik tagja  40 év alatti legyen
 • minimum életkori korhatár 18 év
 • maximum életkor az igénylők esetén nincs, kivéve, ha vállalt gyermekre igénylik a CSOK-ot, ekkor legalább a  házaspár egyik tagja  40 év alatti legyen
Van igazolható TB jogviszonyod? (együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek)
 • legalább 180 nap
 • 10 milliós támogatás igénylésekor legalább 2 év
 • legalább 1 év
 • 10 milliós támogatás igénylésekor legalább 2 év
Büntetlen előéletű vagy? a jogszabályban meghatározott bűncselekmények elkövetése kizáró ok a büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni
Van köztartozásod? nem lehet köztartozásod nem lehet köztartozásod
Kitől vehetem az ingatlant? A családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy. Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint, ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.
Lakóhely Magyarországon belül bármely település A támogatás a preferált kistelepüléseken érhető el. 

 

A CSOK gyermekvállalással kapcsolatos feltételei

A Családi Otthonteremtési kedvezmény meglévő gyermekekhez vagy gyermekvállaláshoz kötött támogatás, azok igényelhetik, akiknek van gyermekük vagy gyermeket terveznek. Az alábbiakban összefoglaltuk, hogy ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából.

Ki minősül gyermeknek? 

CSOK és falusi CSOK esetén a vissza nem térítendő támogatás illetve a kedvezményes hitel felvétele esetén gyermeknek minősül:

 1. a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint 
 2. az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, 
  • aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy 
  • aki a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg,
 3. az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén.

 

Az igényelhető CSOK összegének meghatározásához figyelembe vehető gyermekszám megállapítása az alábbiak szerint alakul:

 • egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele az új lakásba együtt költöző gyermek vagy gyermekek,
 • házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük az új lakásba együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekei együttesen,
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a közösen vállalt gyermekek együttesen,
 • élettársak esetén a jogszabály által meghatározott gyermekszám szerinti legmagasabb összegen belül igényelhető:
  • az élettársak a velük közös háztartásban élő, közös gyermekeik után, együttesen,
  • az élettársak az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után, együttesen,
  • az élettársak a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után, együttesen,
  • az élettársak, a velük közös háztartatásban élő nem közös gyermekei után együttesen igényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre,
  • az élettársak, a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után együttesen igényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját és közös gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre.

A CSOK ingatlanra vonatkozó feltételei

Az alábbi táblázatokban látható, hogy mekkorának kell lennie a támogatott ingatlan hasznos alapterületének a gyermekek számától és a támogatás céljától függően.

Hasznos alapterület a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK2 szerint számított – alapterületének összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkező konyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét. 

Új ház építés, vásárlás Új lakás építés, vásárlás Használt ház építés, vásárlás Használt lakás építés, vásárlás Bővítés*
1 gyerek 70 m2 40 m2 40 m2 40 m2 40 m2
2 gyerek 80 m2 50 m2 50 m2 50 m2 50 m2
3 gyerek 90 m2 60 m2 60 m2 60 m2 60 m2
4 vagy több gyerek 90 m2 60 m2 70 m2 70 m2 70 m2

*A lakás hasznos alapterülete bővítés után kell, hogy elérje a minimum értéket.

Falusi CSOK feltételei

Használt ingatlan vásárlásra és korszerűsítésre és/vagy bővítésre Korszerűsítésre és/vagy bővítésre
1 gyerek 40 m2 40 m2
2 gyerek 50 m2 50 m2
3 gyerek 60 m2 60 m2
4 vagy több gyerek 70 m2 70 m2

 

Az ingatlannak a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Új lakásnak minősül építés esetén  meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;
 • tetőtér beépítéssel vagy emeletráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabad lépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a korábbi feltételeknek megfelelő újabb lakás jön létre. Tehát csak abban az esetben minősül új lakásnak a tetőtér beépítésével vagy az emeletráépítéssel létrehozott lakás, amennyiben legalább két, új önálló albetétként nyilvántartott lakás jön létre a tetőtérben vagy az új épület szinten.
 • 2019. július 1. után új lakás építés esetén meglévő alapra is lehet építkezni, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható.

Egylakásos lakóépület a tulajdoni formájától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

Használt lakás esetében a  2019. július 1-jei jogszabály módosítás eltörölte azt a feltételt, hogy a megvásárolni kívánt lakás vételára maximum 35.000.000 Ft lehet, így a továbbiakban ennek nincs felső korlátja (de a lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket). Ahogyan azt is hatályon kívül helyezték, hogy az 5 éven belül eladott lakásból befolyó vételárat be kell forgatni az újonnan vásárolt ingatlan önerejébe.

A több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonszerzésnek elfogadható.

 

CSOK összege 2023-ban (Táblázat)

Mennyi a CSOK összege használt házra, új lakásra?

 

Új ház építés, vásárlás Új lakás építés, vásárlás Használt ház építés, vásárlás Használt lakás építés, vásárlás Bővítés
1 gyerek 600.000 Ft 600.000 Ft 600.000 Ft 600.000 Ft 600.000 Ft
2 gyerek 2.600.000 Ft 2.600.000 Ft 1.430.000 Ft 1.430.000 Ft 1.430.000 Ft
3 gyerek 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 2.200.000 Ft 2.200.000 Ft 2.200.000 Ft
4 vagy több gyerek 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 2.750.000 Ft 2.750.000 Ft 2.750.000 Ft

 

Falusi CSOK esetén:

Használt ingatlan vásárlásra ÉS korszerűsítésre és-vagy bővítésre Meglevő ingatlan korszerűsítésre és-vagy bővítésre
1 gyerek 600 000 Ft 300 000 Ft
2 gyerek 2 600 000 Ft 1 300 000 Ft
3 gyerek 10 000 000 Ft 5 000 000 Ft
4 vagy több gyerek 10 000 000 Ft 5 000 000 Ft

Használt ingatlan vásárlása esetén a támogatásnak csak a fele használható fel vásárlásra, a másik fele felújításra, korszerűsítésre fordítandó.

 

Mennyi kedvezményes kamattámogatott hitel (CSOK hitel) igényelhető a CSOK támogatás mellé?

A családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy Magyarország területén lévő új lakás építéséhez vagy vásárlásához, illetve használt lakás vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti. Az kedvezményes hitel kamata maximum 3 %. Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke a kölcsön meghatározott ügyleti kamatának  3 százalékponttal csökkentett mértéke.

Az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, de legfeljebb huszonöt évre nyújtja.

A többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását akkor tudod igénybe venni, ha a bank a saját feltételei szerint hitelképesnek minősít, és folyósítja a hitelt számodra.

 

Új lakás/ház esetén Használt lakás/ház esetén
1 gyerek
2 gyerek 10.000.000 10.000.000
3 gyerek 15.000.000 15.000.000
4 vagy több gyerek 15.000.000 15.000.000

 

Falusi CSOK esetén:

 

Használt ingatlan vásárlásra ÉS EGYIDEJŰ korszerűsítésre és-vagy bővítésre Meglevő ingatlan korszerűsítésre és-vagy bővítésre
1 gyerek
2 gyerek 10.000.000 5 000 000
3 gyerek 15.000.000 7 500 000
4 vagy több gyerek 15.000.000 7 500 000

 

A CSOK összege 1 gyermekre

Egy meglévő gyermek vagy egy gyermek vállalása esetén a CSOK összege 600.000 Ft mindegyik érintett lakáscélra, így új vagy használt ingatlan vásárlására, építésre és bővítésre is. Falusi CSOK esetén is, azonban a már meglévő ingatlan korszerűsítési, bővítési célra ennek fele igényelhető.

A támogatással érintett ingatlan minimális alapterületének új ház esetén 70 m2-nek, a többi lakáscél esetében 40 m2-nek kell lennie.

Egy gyermekre csak a vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, a kamattámogatott hitel nem.

A CSOK összege 2 gyermekre

Ha két gyermekre szeretnéd igényelni a CSOK-ot, akkor a következő összegekre számíthatsz:

Új ház építés, vásárlás Új lakásépítés, vásárlás Használt ház vásárlás Használt lakás vásárlás Bővítés
2 gyerek 2.600.000 Ft 2.600.000 Ft 1.430.000 Ft 1.430.000 Ft 1.430.000 Ft

 

Falusi CSOK:

Használt ingatlan vásárlásra és korszerűsítésre és-vagy bővítésre Meglevő ingatlan korszerűsítésre és-vagy bővítésre
2 gyerek 2.600.000 Ft 1.300.000 Ft

A támogatással érintett ingatlan minimális alapterületének új ház esetén 80 m2-nek, a többi lakáscél esetében 50 m2-nek kell lennie.

CSOK hitel: A többgyermekesek otthonteremtési kamattámogatott kölcsönét is igényelheted, maximum 10.000.000 Ft összegben. A többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását akkor tudod igénybe venni, ha a bank a saját feltételei szerint hitelképesnek minősít és folyósítja a hitelt számodra.

A CSOK összege 3 vagy több gyermekre

Ha három vagy több gyermekre szeretnéd igényelni a CSOK-ot, akkor a következő összegekre számíthatsz:

Új ház építés, vásárlás Új lakásépítés, vásárlás Használt ház vásárlás Használt lakás vásárlás Bővítés
3 gyerek 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 2.200.000 Ft 2.200.000 Ft 2.200.000 Ft
4 vagy több gyerek 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 2.750.000 Ft 2.750.000 Ft 2.750.000 Ft

Falusi CSOK:

Használt ingatlan vásárlásra ÉS korszerűsítésre és-vagy bővítésre Meglevő ingatlan korszerűsítésre és-vagy bővítésre
3 gyerek 10 000 000 Ft 5 000 000 Ft
4 vagy több gyerek 10 000 000 Ft 5 000 000 Ft

A támogatással érintett ingatlan minimálisan elvárt alapterülete a következő:

Új ház építés, vásárlás Új lakás építés, vásárlás Használt ház építés, vásárlás Használt lakás építés, vásárlás Bővítés*
3 gyerek 90 m2 60 m2 60 m2 60 m2 60 m2
4 vagy több gyerek 90 m2 60 m2 70 m2 70 m2 70 m2

*A lakás hasznos alapterülete bővítés után kell, hogy elérje a minimum értéket.

Falusi CSOK esetén:

Használt ingatlan vásárlásra ÉS korszerűsítésre és/vagy bővítésre Korszerűsítésre és/vagy bővítésre*
3 gyerek 60 m2 60 m2
4 vagy több gyerek 70 m2 70 m2

*A lakás hasznos alapterülete bővítés után kell, hogy elérje a minimum értéket.

CSOK hitel: A többgyermekesek otthonteremtési kamattámogatott kölcsönét is igényelheted, maximum 15.000.000 Ft összegben. A többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását akkor tudod igénybe venni, ha a bank a saját feltételei szerint hitelképesnek minősít, és folyósítja a hitelt számodra.

A CSOK igénylés menete

Így igényelj CSOK-ot!

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény iránti igényt  a hitelintézetekhez kell benyújtani, akkor is, ha csak a vissza nem térítendő támogatást kéred. Az igénylési feltételeknek minden esetben meg kell felelni. A többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitelét (a CSOK hitelt) pedig akkor tudod igénybe venni, ha a bank a saját feltételei szerint is hitelképesnek minősít és folyósítja számodra a hitelt.
Szakértőink abban segítenek, hogy élethelyzetednek megfelelően a legtöbbet tudd kihozni az állami támogatásokból és hitel lehetőségeidből lakáscélod megvalósításához. Ismerjük a CSOK minden apró részletét és ezzel rengeteg időt spórolhatunk neked, a hitelfelvétel egyszerű és átlátható lesz számodra.

Mi a CSOK-igénylés folyamata?

 • Gondold át, hozd összhangba a céljaidat és a lehetőségeidet.
 • Tájékozódj az állami támogatásokról és hitel lehetőségekről, kérj ebben hitelszakértői segítséget.
 • Gyűjtsd össze a szükséges dokumentumokat és indítsd el az igénylést a kiválasztott hitelintézetben. Az igényléshez szükséges dokumentumok alatt a személyes okmányokon kívül egyéb, jogosultságot igazoló dokumentumokat (például gyermekek okmányai, várandósságról szóló igazolás, örökbefogadási határozat stb.), illetve az ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumokat (például tulajdoni lap, értékbecslés, adásvételi szerződés stb.) kell érteni.
 • Szerződéskötés a bankban
 • Folyósítás

Milyen dokumentumok szükségesek a CSOK igényléséhez?

A CSOK igényléséhez számos jogszabályban foglalt feltételnek kell megfelelni.  Ezeket vagy a megfelelő dokumentum benyújtásával vagy az igénylő nyilatkozatával kell igazolni.

Igénylőkre és gyermek(eik)re vonatkozó jogosultsági feltételek igazolása:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya,
 • a várandósság betöltött 12. hetét gondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított a várandósság tényéről szóló igazolással kell igazolni,
 • a TB jogviszonyt a NEAK által kiadott hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni, mely online formában is benyújtható.

Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal vagy a megfelelő dokumentummal igazolhatóak a következők: 

 • házasság,
 • gyermekszületés,
 • gyermekelhelyezés,
 • örökbefogadás,
 • gyámság,
 • megváltozott munkaképesség,
 • köztartozásmentesség,
 • tanulói jogviszony,
 • büntetlen előélet,
 • kizárólagos használati jog (osztatlan közös tulajdon esetén).

Fontos tudni, hogy e nyilatkozatok a CSOK kérelemben szerepelnek. Tehát az igénylők ezen feltételek meglétéről nem külön, hanem a CSOK kérelemben nyilatkoznak, büntetőjogi felelősség vállalásával. A nyilatkozatok valóságtartalmát az adóhatóság vizsgálja.

Használt lakás vásárlása esetén benyújtandó dokumentumok:

 • adásvételi szerződés (az adásvételi szerződés dátuma nem lehet 180 napnál régebbi),
 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi), térképmásolat – Takarnetből lekért is elfogadható,
 • ingatlan alaprajz,
 • osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztás és vázrajz,
 • címigazolás, ha a tulajdoni lapon nem szerepel a pontos cím vagy eltér a valóságtól,
 • elővásárlási jog esetén az erről lemondó nyilatkozat.

Új lakás vásárlása esetén benyújtandó dokumentumok:

 • adásvételi szerződés (az adásvételi szerződés dátuma nem lehet 180 napnál régebbi),
 • használatbavételi engedély vagy jogerős építési engedély és tervdokumentáció,
 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi), térképmásolat – Takarnetből lekért is elfogadható,
 • alaprajz,
 • társasházi alapító okirat (ha nincs albetét),
 • osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztás és vázrajz,
 • címigazolás, ha a tulajdoni lapon nem szerepel a pontos cím vagy eltér a valóságtól,
 • elővásárlási jog esetén az erről lemondó nyilatkozat,
 • az eladó cég cégkivonata,
 • eredeti számlák a megfizetett vételár részekről.

Építés, bővítés esetén benyújtandó dokumentumok:

 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi), térképmásolat – Takarnetből lekért is elfogadható,
 • költségvetés,
 • kivitelező esetén vállalkozási szerződés,
 • osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztás és vázrajz,
 • címigazolás, ha a tulajdoni lapon nem szerepel a pontos cím vagy eltér a valóságtól,
 • társasház alapítása esetén: társasház alapító okirat,
 • építési engedélyezési dokumentáció!

A CSOK igényléséhez a fentieken kívül egyedi élethelyzetek kapcsán további dokumentumok bemutatására is szükség lehet!

Mennyi idő alatt lehet hozzájutni a CSOK-hoz?

A CSOK kérelmet vásárlás esetén 30 napon belül, építés és bővítés esetén 60 napon belül bírálják el a hitelintézetek. Ha az igénylőtől a benyújtott kérelem és dokumentumok alapján kiegészítést kérnek, a kiegészítés (hiánypótlás) időtartama a 30, ill. 60 napos határidőbe nem számít bele.

Illetékmentesség és ÁFA- visszatérítés CSOK-kal

Illetékmentesség CSOK-kal

 • 2021 januártól teljes illetékmentesség jár azoknak, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolnak új vagy használt ingatlant. 
 • Az illeték általános mértéke 4%, azaz az illetékmentesség egy 50 milliós ingatlan esetében 2 millió Ft megtakarítást  jelent.
 • Abban a speciális esetben, ha megelőlegezett CSOK miatt (vállalt gyermek(ek)re) kap valaki illetékmentességet, és a gyermekvállalás az arra vonatkozó határidőig nem teljesült, vagy a CSOK-ot gyermekvállalás teljesítése nélkül visszafizette, a NAV utólag kiszabja az illetéket, amint tudomást szerez a fenti tényről. (Kivétel, ha a gyermekvállalás a CSOK-ban részesülő egészségi állapota miatt hiúsult meg.)
 • A 2021. július 10. után megkötött adásvételi szerződések esetében, ha a valaki bármely okból vagy a hatóság rendelkezése alapján visszafizeti a CSOK teljes összegét, a NAV utólag kiszabja az illetéket. (Kivétel, ha a gyermekvállalás a CSOK-ban részesülő egészségi állapota miatt hiúsult meg.)
 • Visszafizetés esetén  a NAV az illetéket 5 évig állapíthatja meg, amit a CSOK visszafizetése vagy a visszafizetés elrendelése évének december 31-étől kell számítani.

Áfa-visszatérítés CSOK-kal

Ha új lakóingatlant építetek vagy vásároltok a CSOK-kal, akkor visszaigényelhetitek az áfa összegét. 

Az áfa-visszatérítés feltételei:

 • A számlák a nevetekre legyenek kiállítva.
 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés bejelentésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal kell rendelkeznetek, és maximum 150 négyzetméteres lakás vagy 300 négyzetméteres hasznos alapterületű családi ház építhető. Az építkezés költségeire vagy az építési telek vételárára vonatkozik a kedvezmény. 
 • Új lakás vásárlása esetén szintén maximum 150 négyzetméter lehet a maximális alapterület, családi háznál pedig 300 négyzetméter. Utóbbinál az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételár megfizetéséhez kérhető az áfa-visszatérítés. 

A 27 százalékos áfa-visszaigénylést önállóan is  igénybe lehet venni,  de a CSOK-kal egyidejűleg is. Az  5 százalékos ÁFA-visszaigénylésére csak a CSOK-kal egyidejűleg van lehetőség. Az áfa-visszatérítést 2024. december 31-ig lehet igénybe venni.

Bővítés, korszerűsítés esetén lehet az anyag és munkadíj költségek 27%-os áfa-tartalmát visszaigényelni, ha

 • magánszemélyként tanyán, birtokközponton, preferált kistelepülésen lévő ingatlanon végzed vagy végezteted a munkákat,
 • a számlák a nevetekre szólnak,
 • korszerűsítés során a jogszabály által előzetesen elfogadhatónak minősített  munkálatokat végeztek, illetve bővítés esetén az ingatlan legalább egy 8 nm-es lakószobával bővül.

Az áfa-visszatérítésről is bővebb információkat találsz a 2023-ban elérhető családtámogatásokról szóló cikkünkben.

Egyéb állami támogatások családoknak

Babaváró hitel

A Babaváró hitel az a támogatási forma, melynek lényege, hogy meghatározott feltételekkel kamattámogatást nyújt a felvett hitelre, ezáltal a hitel számodra kamatmentes. Ehhez vállalnod kell, hogy a hitelfelvételtől számítva 5 éven belül gyermeked születik. Ha a kamattámogatási feltételek nem teljesülnek 5 éven belül, akkor az állam által megfizetett kamatot büntető kamattal együtt vissza kell fizetni.

A hitelfelvétel után gyermeked születésekor kérheted a hitel szüneteltetését 3 évre (ikrek esetén 3+2 évre). 

Ha még egy gyermeked születik a hitel fennállása alatt, akkor a tőketartozásod 30 százalékát elengedi az állam gyermekvállalási támogatás címén. Ha még egy további (harmadik) gyermeked születik a Babaváró hitel felvételétől számítva, akkor a fennálló tőke egészét elengedi az állam, szintén gyermekvállalási támogatásként. Azaz a Babaváró hitel akár teljes egészében támogatássá alakulhat át a gyermekek születésével.

Korhatár: A Babaváró hitelt csak olyan házaspárok igényelhetik, ahol a feleség már elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét, illetve megfelelnek a Babaváró hitel kormányrendeleti feltételeinek és a bankok belső hitelezési szabályainak.

A Babaváró hitelt 2024. december 31-ig lehet igényelni.

Érdekel a Babaváró hitel? Tájékozódj a részletes feltételekről Babaváró oldalunkon.

Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

A támogatást 2022. december 31-ig lehetett igényelni. Ugyanakkor akik már a tavalyi év során benyújtották a kérelmüket, és meg is állapították a jogosultságukat az autóra, azoknak hat hónap helyett egy évük lesz arra, hogy megvegyék az autót, azaz adásvételi szerződést vagy pénzügyi lízingszerződést kössenek az autókereskedéssel.

Miről szólt a támogatás?
A kormány a gyermekvállalás segítése és a gyermeknevelés támogatása érdekében a
három- vagy többgyermekes családoknak (nagycsaládosok) vissza nem térítendő támogatást nyújt megfelelő befogadóképességű személygépkocsi vásárlásához, mely azt jelenti, hogy az autóban legalább hét állandó ülőhely van, továbbá új járműnek minősül, ide nem értve a lakóautó jellegű járművet.

Kik igényelhették?

A támogatásra azok a nagycsaládosok jogosultak, akik megfelelnek a jogszabályban foglalt feltételeknek:

 • magyar állampolgárok vagy 3 hónapot meghaladó tartózkodási engedéllyel rendelkezők vagy hontalanok (a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló́ törvényben foglaltak alapján hontalanként elismert személyek),
 • házastársak, élettársak,
 • nagycsaládosok, 
 • egyiküknek „B” kategóriás jogosítványa van, és nem tiltották el a vezetéstől,
 • nincs köztartozásuk (állami adó́- és vámhatóságnál, vagy az önkormányzati adóhatóságnál)
 • nem büntetett előéletűek (büntetőjogi felelősségüket a jogszabály 1. melléklete szerinti bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság nem állapította meg jogerősen, vagy a büntetett előélethez fűződő̋ hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesüllek),
 • nem részesültek korábban szerzési támogatásban (kivéve, ha a nagycsaládos és a támogatással érintett személy házassága vagy élettársi kapcsolata megszűnt, és a megszűnést követően a szerzési támogatással megszerzett megfelelő̋ befogadóképességű személygépkocsival rendelkező̋ személy korábbi házas- vagy élettársa továbbra is nagycsaládosnak minősül, mert ebben az esetben a szerzési támogatást ismételten igényelheti),
 • magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek.

Ezen feltételeknek a kérelem benyújtásakor kell fennállniuk.

Hol kellett igényelni a támogatást?

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványon, a Kincstárnál vagy a Kormányablakoknál lehet igényelni.

Hogyan kellett felhasználni a támogatást?

 • A megfelelő befogadóképességű személygépkocsi a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követően szerezhető meg. 
 • Ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. 
 • A Kincstár a szerzési támogatás összegét a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át autókereskedő részére. A szerződésben a támogatás összegét fel kell tüntetni. 
 • A határozat véglegessé válása előtt nem lehet megvásárolni a gépkocsit, ha mégis, akkor már nem kaphat támogatást az igénylő.
 • A személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem adható el, továbbá a jármű átalakítása – ideértve a szállítható személyek száma vagy a járműkategória megváltoztatását – nem engedélyezhető.
 • Az autókereskedő az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés megkötésekor a megszerzett megfelelő befogadóképességű személygépkocsit az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzétett „Családbarát Magyarország” logóval ellátja.  Az igénylő a „Családbarát Magyarország” logót 3 évig köteles a személygépkocsin feltüntetni.
 • A szerzési támogatást késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetni, ha megállapítására az igénylésnél leadott nyilatkozatok valóságnak meg nem felelő tartalma alapján került sor,  vagy a jogosult az elidegenítési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, illetve ha a támogatott személy 3 éven belül elválik vagy megszűnik az élettársi kapcsolata és emiatt már nem minősül nagycsaládosnak.

A Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatását 2022. december 31-ig lehetett igényelni.

Otthonfelújítási támogatás

Az Otthonfelújítási támogatás 2022. december 31-ig volt igényelhető. A kérelem beadása csak ezekben speciális esetekben lehetséges 2023. március 31- ig:

  • egyrészt – sajnálatos esetben – a gyermeküket elvesztőkre vonatkozik, azaz ha a gyermek vagy magzat a támogatási kérelem beadása előtt meghal (vagy halva születik), de a felújítás első számlájának kibocsátásakor vagy a vállalkozói szerződés megkötésekor még életben volt (vagy fennállt a 12. hetet betöltött várandósság),

  • másrészt pedig akkor, ha az otthonfelújítás napkollektor vagy napelemes rendszer telepítésére, cseréjére vonatkozik.

A legalább egy gyermeket nevelő családok otthonuk felújításához akár 3 millió forint állami segítséget is kaphatnak. A támogatás szinte minden korszerűsítési és felújítási munkára igénybe vehető.

Az otthonfelújítási támogatást és a hozzá kapcsolódó otthonfelújítási hitelt az állami támogatásokat összefoglaló ismertetőnkben részletesen bemutatjuk.

Felújítási kölcsön kalkulátorunk segítségével gyorsan és egyszerűen igényelhetsz kölcsönt otthonod felújítási, korszerűsítési munkálataihoz.

CSOK-hoz kapcsolódó alapfogalmak

Az oldalon található tájékoztatás nem teljeskörű. A CSOK, falusi CSOK és a kamattámogatott kölcsönnel kapcsolatos pontos információkért kérjük, hogy tájékozódj a Magyar Közlönyben megjelent 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletből, a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletből, 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletből, 109/2019. (V. 13.) Korm. rendeletből vagy fordulj a money.hu szakértőihez. Az oldalon szereplő információk forrása: Magyar Közlöny