Üzletszabályzat

 

MONEY.HU KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÜZLETSZABÁLYZATA


egységes szerkezetben az Általános Szolgáltatási Feltételekkel

 

Jelen Üzletszabályzat a money.hu közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság többes ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás, illetőleg Többes Ügynökként jelzáloghitel közvetítési tevékenységének általános feltételeit tartalmazza:

 

1.           Alapadatok

 

1.1.           Cégnév: money.hu közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-944565

Székhely: 1024 Budapest, Fény utca 16.,

Főiroda: 1024 Budapest, Fény utca 16.,

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti hatóság címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Felügyeleti nyilvántartási szám: 22915768

Tevékenységi engedélyeinek száma és kelte: EN-I-1655/2010 (2010.12.18.), H-EN-I-248/2017 (2017.03.21.)

Felelősségbiztosítási kötvény száma: 95613317095977200

Képviseli: Radimeczky Géza, ügyvezető

Weboldala: www.money.hu

 

1.2.           A money.hu közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: money.hu közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság vagy Többes Ügynök) a Hpt. 10. § (1) bb) pontja szerint többes ügynök, mely ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi. A Többes Ügynök a Pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során a Pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Többes Ügynök tevékenysége a Hpt. 6. § 90. pont e) alpontjában meghatározott jelzáloghitel közvetítői tevékenységre is kiterjed. A Többes Ügynök a Hpt. 3. § (2) bekezdés f) pontjában és 6. § (1) bekezdés 42a. pontjában meghatározott hiteltanácsadási tevékenységet nem végez.

 

 

1.3.           A Többes Ügynök a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( a Többes Ügynök felügyeleti szervének korábbi elnevezése) EN-I-1655/2010. számú tevékenységi engedélye alapján, illetve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) H-EN-I-248/2017. számú tevékenységi engedélye alapján jogosult pénzügyi szolgáltatás, illetőleg jelzáloghitel közvetítésére.

 

A Többes Ügynök státusza az MNB nyilvántartásában ellenőrizhető a következő weboldalon: https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses

 

 

2.           Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak

 

2.1.           Ajánlat: A Megbízók nevében kiadott nem kötelező érvényű tájékoztató ajánlat

 

2.2.           Adatlap és dokumentáció: A Többes Ügynök által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány, mely tartalmazza a Megbízók által az ügylet elbírálásához szükséges adatok, dokumentumok felsorolását és ügyfélnyilatkozatokat.

 

2.3.           Adatvédelmi szabályzat: A Többes Ügynöknek a nyomtatott formában elérhető, és a honlapján is közzétett szabályzata, amely az Ügyfelek személyes adataival kapcsolatos adatkezelési szabályokat tartalmazza.

 

2.4.           Fhtv: a fogyasztóknak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi CLXII. törvény.

 

2.5.           Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;

 

2.6.           Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

 

2.7.           Honlap vagy Weboldal: a money.hu közvetítő Kft. által használt www.money.hu weboldal.

 

2.8.           Jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön;

 

2.9.           Jogszabályok: a Pénzpiaci Többes Ügynök tevékenységére irányadó jogszabályok:

a)      a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt),

b)      a fogyasztóknak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi CLXII. törvény,

c)      a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítésével kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról szóló 462/2015 (XII.29.) Korm. rendelet,

d)      435/2016 (XII.16.) Kormányrendelet a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályairól

e)      462/2015. (XII.29.) Kormányrendkelet a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítésével kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismeretire vonatkozó szabályokról,

f)        56/2014. (XII.31.) NGM rendelet a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

g)      3/2016. (I.7.) NGM rendelet a jelzáloghitelekre vonatkozó tájékoztatás szabályairól

h)      32/2014. (IX.10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

i)       53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

j)       109/2010. (IV. 9.) Kormányrendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő közvetítői díjáról

k)     83/2010. (III. 25.) Kormányrendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről

l)       46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról

 

 2.10.        Megbízók: Azon Pénzügyi intézmények, akiknek megbízásából a Többes Ügynök többes ügynöki és jelzáloghitel közvetítő többes ügynöki tevékenységként pénzügyi szolgáltatások közvetítését végzi.

 

2.11.        Közvetítői alvállalkozó: a Többes Ügynökkel pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó;

 

2.12.        Közvetítői szerződés: Az Ügyfél és a Többes Ügynök között létrejött szerződés, mely alapján a money.hu közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság többes ügynöki feladatokat lát el és amelynek elválaszthatatlan részét képezi jelen Üzletszabályzat

 

2.13.        Közvetítői díj: minden olyan pénzben vagy természetben juttatott térítés, amelyet a közvetítő akár az Ügyféltől, akár a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személytől az Ügyfél és a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között létrejött pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás érvényes létrejöttéért és meghatározott esetekben annak teljesítéséért, illetve meghatározott időtartamig történő fennállásáért kap;

 

2.14.        Pénzügyi intézmény: Az a Magyarországon bejegyzett hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás, amely jogosult pénzügyi szolgáltatás végzésére.

 

2.15.        Közvetítő az, aki a Hpt.-ben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök) végez (a továbbiakban: független közvetítő).

 

2.16.        Pénzügyi szolgáltatás közvetítése:

a)      ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek;

b)      jelzáloghitel közvetítői tevékenység: az a) pontban foglalt tevékenységnek a jelzáloghitelhez kapcsolódó végzése.

 

2.17.        Teljes hiteldíj mutató: a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott fogalom;

 

2.18.      Termék: A Pénzügyi intézmények azon termékei, amelyek közvetítésére az Ügynök jogosult, így különösen: lakáshitel, építési hitel, bővítési/korszerűsítési hitel, szabad felhasználású hitel, személyi kölcsön, Lakás-takarékpénztári megtakarítás, vállalati hitel, lakossági bankszámla, vállalati bankszámla, hitelkártya, bankkártya, stb.

 

2.19.     Többes ügynök: (money.hu közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság) aki a Hpt.-ben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi

 

2.20.      Ügyfél: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetít.

 

2.21.      Ügynöki tevékenység: ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek; Jelzáloghitel közvetítői tevékenység: a Pénzügyi szolgáltatás közvetítésében belül a többes ügynöki tevékenységnek a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó végzése;

 

2.22.   Üzletszabályzat: jelen dokumentum, amely a money.hu közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Többes Ügynök) pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában meghatározza az Ügynök és ügyfelei közt létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Többes Ügynök és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Többes Ügynök valamely szolgáltatást közvetít ügyfelei részére és / vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Többes Ügynök közvetítésével.

 

2.23.      Versengő szolgáltatások:

a)      ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,

b)     ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy

c)     betét és fizetési számla (bankszámla).

azzal, hogy nem minősül versengő szolgáltatásnak a kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön.

 

3.           Megbízók

 

Az Üzletszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza azon Megbízók felsorolását, akik részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítését látja el. A Többes Ügynök által közvetített termékek részben jelen Üzletszabályzatban részben pedig a Többes Ügynök weblapján kerülnek megjelölésre.

 

4.           Az Üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága és módosítása

 

4.1.     Jelen Üzletszabályzat rendelkezései annak kihirdetésének/közzétételének napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Többes Ügynök és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a „Megállapodás és nyilatkozat” elnevezésű dokumentum (Közvetítői szerződés) aláírásával válik a megállapodás részévé.

 

4.2.     Az Üzletszabályzat külön kikötés nélkül is kötelező a Felekre.

 

4.3.     Az Üzletszabályzat nyilvános, az bárki által megtekinthető és megismerhető a Többes Ügynök székhelyén, valamint hivatalos internetes honlapján (www.money.hu). A Többes Ügynök és az Ügyfél közös megegyezéssel az egyes szerződésekben, az Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérhetnek.

 

4.4.     Jelen Üzletszabályzat magyar nyelven készült el.

 

4.5.     A Többes ügynök és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja.

 

4.6.     A Többes Ügynök bármikor egyoldalúan módosíthatja az Üzletszabályzatot, azonban ennek tényét legalább annak hatályba lépését megelőzően 15 nappal közzéteszi hivatalos internetes honlapján (www.money.hu).

 

5.           A Többes Ügynök jogállása és díjazása

 

5.1.     A money.hu közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság a Hpt. 10. § 1. (bek.) bb) pontja szerinti független többes ügynöki tevékenységet végez, amely alapján a Többes Ügynök jogosult több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásait közvetíteni, valamint jelzáloghitel közvetítői tevékenységet is végezni. A Többes Ügynök a független többes ügynöki tevékenysége során a pénzügyi intézmény megbízásából jár el.

 

5.2.     A Többes Ügynök a tevékenységét az  MNB pénzügyi felügyelete alatt végzi, amelynek során a pénzügyi intézmény megbízásából, annak kockázatára jár el, de önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.

 

5.3   A Többes ügynök díjazása:

5.3.1 A Hpt. 69.§ alapján a független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

 

5.3.2      A Többes Ügynök más jogcímen (így különösen: pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatásért, egyebek) nem támaszt díjigényt az Ügyfél irányában.

 

5.4    A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a Fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja. Ha a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át a Fogyasztónak.

 

5.5    A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Többes Ügynök a fogyasztó tájékoztatása alapján felméri a Fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

 

5.6    A Megbízóktól díjazásban részesülő Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó Megbízók által fizetendő díjazás mértéke. Az Ügyfeleket tájékoztatni kell arról, hogy jogosultak ilyen információt kérni.

 

6.           A Többes Ügynök szolgáltatása

 

6.1.     A Többes Ügynök a Közvetítői szerződés keretén belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

·     a vele megbízási szerződést kötött Pénzügyi intézmények közül a hitelkérelem jellegének megfelelő Pénzügyi intézmény termékének ajánlása,

·     a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az Ügyfél tájékoztatása alapján felméri az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Többes ügynöki tevékenységgel összefüggésében adott tájékoztatást alátámasztják,

·     az Ügyfél részére kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három Pénzügyi Intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és átadja,

·     konzultációval és a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információknak az Ügyfél rendelkezésére bocsátásával segíti az Ügyfelet a számára kedvező és elérhető pénzügyi szolgáltatás kiválasztásában,

·     a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése és megvalósítása érdekében az ügylettel kapcsolatban folyamatosan kapcsolatot tart az Ügyfél által választott Pénzügyi intézménnyel, hogy közreműködésével segítse elő az ügylet megvalósulását,

·     az átadott dokumentumok alapján segítő közreműködés a hitelkérelem elkészítésében,

·     segítségnyújtás a hitel fedezetének, illetve a felajánlott fedezet forgalmi értékének megállapításához, értékeléséhez,

·     az Ügyfél által kiválasztott Pénzügyi intézmény által elfogadott értékbecslő kiajánlásához segítő közreműködés,

·     közreműködés és segítségnyújtás a hitelkérelem mellékleteinek összeállításában, és a hitelkérelem Pénzügyi intézményhez történő benyújtásában.

·     a megvalósult ügylethez kapcsolódó dokumentumokat, információkat továbbítja az Ügyfél és a Pénzügyi intézmény részére és a szerződés megkötésének folyamatát nyomon követi.

 

6.2.     A Többes Ügynök nem szavatolja a hitelkérelem Ügyfél javára történő pozitív elbírálást, illetőleg a hitelkérelem alapján igényelt bankhitel, (bankkölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi intézménynek jogában áll az Ügyfél igénylését elutasítani, és ezt nem köteles megindokolni. Ebben az esetben a Többes Ügynököt semminemű felelősség nem terheli.

 

6.3.     A Többes Ügynök tevékenysége kifejezetten és kizárólag az Ügyfél igényeihez igazodó Pénzügyi intézmény termékének felkutatására és kiajánlására irányul, és tevékenysége nem minősül eredménykötelemnek.

 

6.4.     A Többes Ügynök kijelenti, hogy nem terheli felelősség a Megbízó Pénzügyi intézmények által esetlegesen pótlólag bekért – a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok, bizonylatok –  Ügyfél részéről történt késedelmes teljesítésért, az ebből adódó időbeni eltolódásért, valamint ennek következményéből származóan az Ügyfelet ért károkért, és az erre visszavezethető esetleges elutasításért, továbbá az indokolt ügyintézési határidő alatti árfolyam különbözetből eredő károkért.

 

6.5.     A Többes Ügynök által közzétett reklám nem minősül nyilvános ajánlattételnek, és a benne lévő tájékoztatás nem teljes körű. A mindenkori hiteligénylést a Pénzügyi intézmény bonitás vizsgálat alá veti. Az egyes hitelek hitelbírálatát követően elfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a Pénzügyi intézmény.

 

7.           Kapcsolattartás és együttműködés, képviseleti jog, értesítés

 

7.1.     A Többes Ügynök az alábbi módok bármelyikén kapcsolatot tarthat az Ügyféllel, illetve kapcsolatba kerülhet az Ügyféllel: e-mail, telefon, hirdetés, ajánlás, hivatalos internetes oldal (pl. www.money.hu), személyesen. A kapcsolattartás során kezelt, Ügyféllel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozóan a Többes Ügynök (money.hu közvetítő Kft.) Adatvédelmi szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

 

7.2.     A Többes Ügynök és az Ügyfél a Közvetítői szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni kötelesek. A Többes Ügynök és az Ügyfél kötelesek a Közvetítői szerződéshez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

 

7.3.     A Többes Ügynök személyes közvetítés esetén jogosult, illetve köteles meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározottak szerint. Az ügyfél-átvilágítás során a Többes Ügynök köteles megkövetelni a törvényben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását (magyar állampolgár esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya; külföldi állampolgár esetén: útlevél, illetve más személyi azonosító igazolvány, érvényes tartózkodási jogot igazoló más okmány). Jogi személyek esetén a következő, 30 napnál nem régebbi dokumentumok bemutatását/benyújtását követeli meg: cégkivonat, társasági szerződés/alapító okirat, aláírási címpéldány.

 

7.4.     A Többes Ügynök által küldött értesítés, kérés, dokumentum attól az időponttól tekintendő kézbesítettnek, amikor a Többes Ügynök az Ügyfél részére az értesítést elküldte. Elektronikus úton, e-mailen keresztül megküldött értesítés, dokumentum elküldöttnek tekintendő, amennyiben a Többes Ügynök központi számítógéprendszere az e-mailt elküldte, illetőleg – amennyiben a fogadó rendszer alkalmas rá - a kézbesítést visszaigazolta. Ellenkező bizonyítás hiányában az elküldés központi számítógéprendszeren regisztrált időpontja, illetőleg visszaigazolás esetén a visszaigazoláson feltüntetett időpont tekinthető a kézbesítés időpontjának is, azzal, hogy munkaszüneti napon küldött e-mail a legközelebbi munkanapon tekintendő kézbesítettnek. A Többes Ügynök az Ügyfelének szóló értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, melyet az Ügyfél megadott részére, ennek hiányában az Ügyfél által a Többes Ügynök tudomására hozott legutolsó címére (székhelyére). Az Ügyfél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek az Ügyfelet terhelik. Amennyiben a Többes Ügynök rendelkezésére egyáltalán semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli. A Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Bármely levél, melyet a Többes Ügynök az Ügyfél által megadott címre küldött, kézbesítettnek tekintendő, ha a posta számára a kézbesítéshez általában szükséges idő eltelt. Szokásos postai időnek bármely belföldi küldemény feladását követő ötödik munkanap tekintendő. A feladás megtörténtének időpontjaként a feladóvevényen feltüntetett időpont tekintendő.

 

8.           Felelősségi szabályok

 

8.1   A Többes Ügynök és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által az Ügyfélnek e tevékenysége során okozott kárért a Többes Ügynök felel. A Többes Ügynök rendelkezésére áll a tevékenységéből eredő károk biztosításához szükséges, a Hpt. által előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítás.

 

8.2   A Többes Ügynök tájékoztatása nem helyettesíti a Megbízó Pénzügyi intézmény által, legkésőbb a pénzügyi szerződéskötés előtt adandó és a mindenkor hatályos jogszabályok által aláírt tájékoztatást, amely vonatkozásában kizárólag a Megbízó Pénzügyi intézmény tartozik felelősséggel. A Többes Ügynök a Jogszabályok által előírt formában és tartalommal teljesíti az Ügyfél felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét, mely a jelen Üzletszabályzat 10. és 11. pontjaiban részletesen kifejtésre kerül.

 

8.3   A Többes Ügynök tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Többes Ügynök jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásáért felelős. A Többes Ügynök szakmai tevékenysége során okozott károkért a Generali Biztosító Zrt. mint a Többes Ügynök felelősségbiztosítója áll helyt (kötvényszám: 95613317095977200). A Többes Ügynök köteles megtéríteni mindazt a kárt, amelyet a kötelezettségének esetleges megszegésével az Ügyfélnek okoz. A Többes Ügynök nem felel azért a kárért, amely a Többes Ügynök elvárható gondos eljárása ellenére következett be, továbbá nem felel a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az Ügyfél szerződésszegése esetében. A Többes Ügynök nem felel az olyan kárért sem, amely erőhatalom (vis major), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély (bejegyzés) megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következett be.

 

8.4   Többes Ügynök jogosult Közvetítői alvállalkozó igénybevételére. Amennyiben a Többes Ügynök a Közvetítői szerződés teljesítéséhez közvetítői alvállalkozót vesz igénybe, a Többes Ügynök a közvetítői alvállalkozó eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a Közvetítői alvállalkozó felelősségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Többes Ügynök felelőssége a közvetítői alvállalkozó felelősségéhez igazodik.

 

9.           Panaszkezelés

 

9.1.     Panasz esetén a Többes Ügynök a Társaság honlapján (a www.money.hu oldalon) megtalálható, és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében (cím: 1024 Budapest, Fény utca 16.) kifüggesztett Panaszkezelési szabályzatban rögzítettek szerint jár el.

 

9.2. Többes Ügynök a mindenkor hatályos Panaszkezelési szabályzatát a Társaság honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben is elérhetővé teszi.

 

10.        Tájékoztatási kötelezettség, Egyebek

 

10.1.   A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a pénzügyi szolgáltatását igénybe venni szándékozó Fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást adni:

 

a)       a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,

b)      a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,

c)        arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,

d)      arról, hogy többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével,

e)      arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,

f)        arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,

g)       többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és

ga) ha ismert, annak összegéről,

gb) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,

h)      adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint

i)        arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

10.2.   A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeknek és a pénzügyi teljesítőképességének.

 

10.3    A Többes Ügynök a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke. A Többes Ügynök köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult az előzőek szerinti tájékoztatást kérni.

 

10.4    A Többes Ügynök köteles a fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló a 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén a tájékoztatást megelőzően szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást adni az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről.

 

11.         A Többes Ügynök kereskedelmi kommunikációjára vonatkozó szabályok:

 

11.1    A Többes Ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során köteles kerülni minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.

 

11.2    Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:

a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),

b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,

c) a hitel teljes összege,

d) a hitel futamideje,

e) a teljes hiteldíj mutató,

f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint

g) a Fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.

 

11.3    Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl - a 11.2. pont a)-e) és g) pontján túl -, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:

a) a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,

b) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,

c) a törlesztőrészletek száma, valamint

d) devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a Fogyasztó által fizetendő összeget.

 

11.4    A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.

 

11.5    Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.

 

A hitelközvetítő a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.

 

11.6.     A Többes Ügynök hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatási kötelezettsége:

 

A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően a Fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a Fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és - ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül - a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a Fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.

A felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a Fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.

 

A felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a Fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.

 

A felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

 

Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak ki kell terjednie

a) arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint

b) az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.

 

11.7.   Mind a Többes Ügynök, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint szerződési nyilatkozatokat köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

 

11.8.   A Többes Ügynök hitel termékekkel kapcsolatos lényeges feltételekről tájékoztatja az Ügyfelet a jogszabályi előírások szerint és a jelen Üzletszabályzat mellékleteiben szereplő formanyomtatványok alkalmazásával. A Többes Ügynök a fentieken kívül, az Fhtv., az 56/2014 (XII.31.) NGM rendelet, a 3/2016. (I.7.) NGM rendelet, az 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet, valamint a Hpt. alapján előírt tájékoztatásokat megadni az Ügyfélnek.

Az 56/2014. NGM rendelet 4. § (29 bekezdésének megfelelően a Többes Ügynök a Fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén az 56/2014. NGM rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – az igényelhető hitel lehetséges összegére, a kamatozás módjára (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített), a kamat módosításának lehetőségére, a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóra, a törlesztőrészletek összegére és a törlesztés gyakoriságára, valamint a hitel választható futamidejére vonatkozó – tájékoztatást megelőzően szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet irányadó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.

 

11.9.   Az Ügyfél köteles a Többes Ügynök által megjelölt, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a Többes Ügynök által meghatározott időpontig az ügynök rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél felelős az általa átadott információk és adatok pontosságáért, helytállóságáért és a valóságnak megfelelőségért. Az Ügyfél felelős továbbá az általa bemutatott, illetve a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiságáért.

 

11.10.   Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a Fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A Fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn. A szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek az elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.

 

11.11      A hitelképesség vizsgálata a hitelező által:

 

A hitelező a Fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a Fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a Fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

 

12.        Adatvédelem, adatkezelés, KHR, azonosítás

 

12.1.   Amennyiben az Ügyfél – hitel termékek esetén – nyilatkozatban hozzájárul, hogy a Többes Ügynök a központi hitelinformációs rendszer (www.bisz.hu; KHR) adatbázisában való nyilvántartás felől tájékoztató információt kérdezzen le.

 

12.2.   Az Ügyfél személyes adatait a Többes Ügynök az Adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

 

12.3.   A Többes Ügynök, mint adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

12.4.   A Többes Ügynök, Közvetítői Alvállalkozó az általa nyújtott szolgáltatás jellegére való tekintettel, az Ügyfél hozzájárulása alapján jogosult a személyes adatok továbbítására a vele szerződéses kapcsolatban álló Pénzügyi intézmény(ek) felé. A Pénzügyi intézmény pontos kiválasztása az Ügyfél által történik az előkalkuláció folyamata során. A Megbízók részére átadott adatok további kezelésére a Pénzügyi intézményekre vonatkozó jogszabályok irányadóak.

 

12.5.   A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a Többes Ügynök Adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. 

 

 12.6.   A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezéseit, valamint a Megbízók Üzletszabályzatait,  és ÁSZF-jeit, valamint az Adatvédelmi szabályzatát kell megfelelően alkalmazni.

 

Kelt: Budapesten, 2021. augusztus 19. napján

 

Mellékletek:

 

1. számú melléklet: A Többes Ügynök megbízói
2. számú melléklet: A money.hu Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szolgáltatási Feltételei
3. számú melléklet: Az Fhtv. 1. számú melléklete szerinti „Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően”
4. számú melléklet: a jelzáloghitelekre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I.7.) NGM rendelet 1-2. mellékletei szerinti tájékoztatás
5. számú melléklet: Az Fhtv. 2. sz. melléklete szerinti „Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződési tájékoztató”
 

 

 

 Az Üzletszabályzatot itt töltheted le