Keresés

Házassági vagyonjogi szerződés, Házassági szerződés

Olyan ügyvéd által magánokiratba foglalt vagy közjegyző által (közokirat) hitelesített szerződés, amelyben a felek megállapodnak:
- miszerint vagyonuk mely része tartozik különvagyonukhoz,
- és/vagy a házasság alatt szerzett vagyonelemek mely része tartozik a házastársi/élettársi vagyonközösségbe.

Kapcsolódó cikkek, videók, hírek..