Keresés

Engedményezés

Egy követelés szerződésben foglalt átruházása más (akár jogi) személyre, melynek következtében a jogosult személyében alanyváltozás következik be. A kötelezettet minden esetben értesíteni kell az engedményezésről. Értesítésig a kötelezett jogosult az engedményező részére teljesíteni, az engedményező által küldött értesítés után csak az új jogosult (engedményes) részére teljesíthet. Engedményes által küldött értesítés esetén a kötelezett kérheti az engedményezés jogosultságának igazolását. Az engedményezéssel a régi jogosult helyébe lép az új engedményes, valamint átszállnak rá a követelést biztosító kezességből és zálogjogból eredő jogok is.